Save the Raptors

Новини

МОСВ прие План за действие за опазване на ловния сокол в България
18.04.2013

Министърът на околната среда и водите окончателно одобри и утвърди “План за действие за опазване на ловния сокол (Falco cherrug Gray, 1834) в България 2013-2022”.

След дълъг процес на съвместна работа между Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и ИБЕИ-БAH,
най-сетне Планът за действие е факт.

Можете да изтеглите официалната версия на Плана от сайта на МОСВ
 

МОСВ прие План за действие за опазване на ловния сокол в България
VовVовен сокол, автор: Петер Цонка