Save the Raptors

Новини

Царски орли, белоопашати мишелови и бухал на площадките за зимно подхранване на хищни птици в Сакар
11.04.2017

По време на зимното подхранване на хищни птици на трите площадки на БДЗП в Натура 2000 зона „Сакар“ фотокапаните разкриха интересни посещения на царски орли, обикновен и белоопашат мишелов, гарвани и неочаквано – на бухал.
 

Бухалът ловува през нощта, като се храни основно с дребни и средни по размер бозайници и птици и за него не е типично да се храни с мърша, което прави присъствието му на площадката изключително необичайно. Преди две години на същата площадка за подхранване отново бе заснет бухал, но тогава убива хранещ се с мърша обикновен мишелов и изяжда него.
 

Трите площадки са разположени на стратегически места, в близост до три гнездящи двойки царски орли и често се посещава от младите птици. Местата са съобразени с ловните територии на двойките и с местата на временно пребиваване на млади царски орли, като за целта са взети данните, събрани чрез сателитно проследяване на 27 маркирани с предаватели царски орли в рамките на LIFE+ проекта „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”.
 

Подхранванията се осъществяват от доброволци на БДЗП и имат за цел да подпомогнат местните двойки царски орли, както и младите птици в трудния за изхранване зимен период.

Царски орли, белоопашати мишелови и бухал на площадките за зимно подхранване на хищни птици в Сакар