Save the Raptors

Новини

Открити са два загинали царски орела
27.03.2017

След като миналата седмица съобщихме за три загинали царски орли, на 17 март екип на БДЗП откри телата на още две птици. 

 

Загиналите орли са намерени в рамките на половин час в района на Сливен по време на обход на една от приоритетните за изолиране електрически линии. Едната птица е двегодишна, най-вероятно загинала след сблъсък с проводниците на 110 кВ електропровод, който е собственост и се оперира от Електроенергийния системен оператор  и е в съседство с 20 кВ линия на EVN. Това е един от малкото установени случаи на загинали царски орли при сблъсък с надземни проводници. Вторият орел е намерен на километър от първия под стълб на 20 кВ електропровод - бетонен, със стоящи изолатори и вероятно е загинал от токов удар – честа причина за смъртта на царските орли и други птици.

 

Оказва се, че в изследвания район за половин година са намерени 4 загинали птици.

 

Предстои среща между екип на БДЗП и EVN България Електроразпределение за планиране на дейностите за монтиране на защитни изолации за обезопасяване на 20 кВ електропровод в района на Сливен, което е приоритет на проект „Живот за царския орел“ за 2017 г.
 

През тази година  се предвижда и подмяната на 30 км конвенционални въздушни линии в общините Елхово и Тополовград с напълно изолирани (ПАС система).  
 

Проект „Живот за царския орел“ има за цел опазване популацията на световно застрашения царски орел и намаляване на смъртните случаи, причинени от токови удари и сблъсъци с надземната електроразпределителна мрежа. Проектът се изпълнява от “ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД в партньорство с БДЗП и съфинансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз.

Открити са два загинали царски орела
© Димитър Демерджиев