Save the Raptors

Новини

Нисък гнездови успех на царския орел в Турция
08.07.2015

Тази година се оказа лоша за царския орел е Европейска Турция. Експертите от БДЗП, работещи за опазването на вида съвместно с представител на Doga Dernegi, турският партньор на BirdLife International, посетиха всички известни гнезда на царски орли в Европейска Турция.

Оказа се, че голяма част от двойките през 2015 г. са неуспешни в своето размножаване. Бе отчетен среден гнездови успех от 0.96 малки на размножаваща се двойка за цялата популация. Гнездящите в близост до българската граница орли имат дори още по нисък гнездови успех – 0.44 малки. Това вероятно се дължи на интензивните и продължителни дъждове в Европейска Турция през месеците май и юни.

Три от гнездата на орлите са разрушени в резултат на бурите. Експертите на БДЗП имаха шанс да спасят едно от младите орлета, което бе паднало след буря и бе намерено живо под гнездото. Орлето бе успешно върнато в гнездото. За съжаление неговият събрат бе паднал около една седмица по-рано от същото гнездо и е бил разкъсан от хищниците.

По време на мониторинга бе посетена и единствената известна гнездяща двойка египетски лешояди е Европейска Турция, която също се оказа неуспешна тази година и няма да отгледа поколение.

Нисък гнездови успех на царския орел в Турция
Спасеното царско орле в гнездото му, снимка: Николай Терзиев