Save the Raptors

Новини

EVN България Електроразпределение стартира техническите дейности по втория обект на проекта “Живот за царския орел”
24.06.2015

EVN България Електроразпределение стартира техническите дейности от втория обект на проекта “Живот за царския орел” (Life for safe grid). Целта на проекта е опазване популацията на застрашения вид – царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електроразпределителната мрежа. Първият обект от проекта стартира преди 2 месеца в района на община Харманли. Проектът e финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия и се реализира в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)

 

Символичната първа копка на обекта беше направена на 23.06.2015 г. в района на гр. Тополовград, в близост до едно от местообитанията на царския орел в България. Началото на техническите дейности беше дадено от г-н Божин Божинов, кмет на Община Тополовград, г-н Светослав Спасов, Директор проекти в БДЗП, г-н Роналд Брехелмахер, председател на Съвета на директорите на EVN България Електроразпределение и г-н Костадин Величков, изпълнителен член на Съвета на директорите на EVN България Електроразпределение.

 

Обектът включва полагане на подземни кабелни линии на мястото на съществуващи 3 въздушни електропровода с обща дължина от близо 50 км. Заедно с това ще се изгради и близо 17 км от т. нар. ПАС система (изолирани проводници). Допълнително ще бъдат монтирани обезопасителни устройства, които гарантират максимална безопасност на съоръженията – т. нар. дистанционери, „кацалки“ за птици и др. По този начин птиците могат да кацат на безопасно разстояние от електрическия стълб, което ги предпазва от тоководещите елементи.

 

Изграждането на общо 50 км подземни кабелни линии ще елиминира опасностите за птиците в района. От друга страна това ще подобри значително електрозахранването за 10 населени места в общините Елхово и Тополовград. Това е възможно, тъй като подземните кабелни линии не са изложени на външни атмосферни влияния. От друга страна ПАС системата осигурява защита срещу обледеняване на проводниците през зимните месеци и гарантира сигурност на доставките с електроенергия за клиентите в района.

 

Стойността на инвестицията на територията на общините Елхово и Тополовград е близо 5 млн. лева.

 

Проектът на EVN България Електроразпределение беше одобрен от Европейската комисия през месец юли 2013 г. С това EVN България Електроразпределение стана първата инфраструктурна компания в страната, която реализира проект с финансиране по програмата LIFE+ на Европейската комисия. Проектът беше официално представен и стартиран през октомври 2013 г. Разработен е в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

 

Общата стойност на проекта е близо 4 млн. евро, като дейностите ще се изпълнят за срок от 5 години от 2013 г. до 2018 г.

Царският орел е защитен вид включен в Червената книга и в списъка на глобално застрашените видове на Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN). В България са регистрирани общо 26 двойки от защитената птица, обитаващи основно региона на Сакар и Западна Странджа, които са част от лицензионната територия на EVN България.

 

Информация за проeкта е налична на www.lifeforsafegrid.bg или чрез банер от страницата на EVN България – www.evn.bg

EVN България Електроразпределение стартира техническите дейности по втория обект на проекта “Живот за царския орел”
Символичната първа копка бе направена от (от ляво на дясно): Светослав Спасов от БДЗП, Божин Божинов, кмет на Община Тополовград, Костадин Величков, изпълнителен член на Съвета на директорите на EVN България Електроразпределение и Роналд Брехелмахер, пред
EVN България Електроразпределение стартира техническите дейности по втория обект на проекта “Живот за царския орел”
Първа копка на втория обект по проекта Живот за царския орел, снимка: Димитър Градинаров
EVN България Електроразпределение стартира техническите дейности по втория обект на проекта “Живот за царския орел”
Първа копка на втория обект по проекта Живот за царския орел, снимка: Димитър Градинаров
EVN България Електроразпределение стартира техническите дейности по втория обект на проекта “Живот за царския орел”
Първа копка на втория обект по проекта Живот за царския орел, снимка: Димитър Градинаров
EVN България Електроразпределение стартира техническите дейности по втория обект на проекта “Живот за царския орел”
Първа копка на втория обект по проекта Живот за царския орел, снимка: Димитър Градинаров