Save the Raptors

Новини

Проект на БДЗП класиран сред най-добрите LIFE проекти за 2014 г.
29.04.2015

Програма LIFE+ на ЕС обяви списъка на най-добрите проекти за 2014 г. Сред тях е проектът на БДЗП LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“. Това е първия проект в България, финансиран по Програма LIFE+ на ЕС и той беше оценен изключително високо от Европейската комисия, включително и чрез Наградата Натура 2000, която получи миналата година в Брюксел.

ЕС отличи общо 42 проекта, от които бяха селектирани 13, които бяха определени за „Най-добрите от най-добрите“ и нашият проект е един от тях. Те ще бъдат наградени на специална церемония по време на Европейската Зелена Седмица на 4 юни 2015 г. Сега имате за първи път възможност да гласувате и да изберете проекта, който според вас е най-вдъхновяващ и заслужава голямата награда на ЕС. Гласувайте тук

Европейската комисия ще връчи за първи път две награди, едната от които е наградата на публиката, която има възможност да гласува и да избере своя фаворит. Можете да видите списъка на всички най-добри проекти и резюме на постигнатите резултати.

Наградите са разпределени в три категории – „Околна среда“, където се състезават 6 проекта, „Природа“, където се състезават 4 проекта, единия от които е българският проект на БДЗП и „Информация и комуникация“, където се състезават 3 проекта.

Наградите на Европейската комисия се връчват за 10-та поредна година и целят да отличат най-успешните проекти за опазване на околната среда и природата, подкрепени от финансовия инструмент на ЕС Програма LIFE. Критериите, на базата на които се селектират най-добрите проекти, включва: оценка на приноса на проекта за опазването на природата в краткосрочен и дългосрочен план, социално-икономическо въздействие на проекта, иновативност и устойчивост, приложимост на европейските политики и ефективно изразходване на средствата.

Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ се реализира от БДЗП в партньорство с Кралското дружество за защита на птиците, Унгарското орнитологично дружество (ММЕ), НП Централен Балкан и Фонда за дивата флора и фауна в периода 2009-2013 г. в 10 ключови Натура 2000 територии в България. В рамките на проекта бе отбелязан ръст на двойките царски орли от 16 на 25 и увеличаване на успешно излетелите от гнездата малки с 30%. Вижте повече в краткия отчет на проекта.

Гласувайте за единствения български проект, селектиран от ЕС сред „Най-добрите от най-добрите“ и подкрепете работата на БДЗП тук

Проект на БДЗП класиран сред най-добрите LIFE проекти за 2014 г.