Save the Raptors

Новини

Рекорден брой нови гнезда на царски орли открити в Европейска Турция
28.04.2015

В периода 21-24 април 2015 г. експерти от БДЗП, съвместно с представители на Турското дружество за опазване на природата (Doḡa Dernеgi), партньор на BirdLife International, проведоха орнитологични проучвания в Европейската част на Турция. Целта на експедицията бе установяване на броя на заетите територии от царски орли. По време на теренните проучвания бяха открити 9 неизвестни гнезда на вида, което е абсолютен рекорд за Тракия. Така броят на известните двойки в Турската част на Тракия достигна 44. От новооткритите 9, две са нови територии от сега сформирани двойки, а останалите са съществували, но са в райони, непосещаван досега от орнитолозите.

Към 2015 г. 37 гнездови територии в Турска Тракия са заети от двойки царски орли, като в 27 от тях птиците мътят. Прави впечатление големият брой на птиците, които още не са пристъпили към мътене, вероятно поради студената пролет тази година. Осем от двойките си бяха построили нови гнезда, които бяха локализирани от изследователите. За съжаление бе установено, че при три двойки дърветата с гнезда на орлите са изсечени, поради корекции на водните корита.

По време на експедицията в Турция бе потвърдено гнезденето на едната от двете известни към момента двойка египетски лешояди (Neophron percnopterus) в Турската част на Странджа. Поради закъснялата пролет при известните колонии на белошипа ветрушка (Falco naumanni) бе регистрирана ниска численост, вероятно, защото птиците все още не са се завърнали от юг.

Рекорден брой нови гнезда на царски орли открити в Европейска Турция
Гнездо на царски орел в Европейска Турция, снимка: Владимир Добрев