Save the Raptors

Новини

ЕВРОКОМИСАРЯТ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА КАРМЕНУ ВЕЛА ПОСЕТИ ГИГАНТСКИЯ ГРАФИТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ НА 32 СОУ В СОФИЯ
24.03.2015

Като част от официалното си посещение в България, Еврокомисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела, посети уникалния 25-метров графит „Да спасим царския орел“, нарисуван на фасадата на столичното 32 СОУ. На събитието присъства и г-н Огнян Златев – ръководител на представителството на ЕК в България.

 

Огромната рисунка бе направена през лятото на 2012 г. от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и графити артистите 140ideas в партньорство с 32 СОУ „Св. Климент Охридски“. Гигантският стенопис е част от комуникационните и образователни дейности в рамките на проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ (накратко LIFE+ Save the Raptors). Това е първият проект за България, финансиран от Програма LIFE+ на Европейския съюз.

 

„Целта ни беше да информираме широката общественост и най-вече младите хора в България, че царският орел, който е един от националните ни символи и който всеки от нас е виждал на Орлов мост в столицата, изчезва с драматични темпове. Той е световно застрашен вид и е включен в червения списък на изчезващите видове, заедно с пандата и тигъра, но малцина знаят това“, коментира Светослав Спасов от БДЗП, ръководител на проекта. „В миналото царският орел е бил една от най-разпространените грабливи птици у нас, но в края на 20-ти и началото на 21-ви век бележи огромен спад и през 2000 г. у нас са известни едва 8 двойки“.

 

„Поздравявам ви за добрата идея и най-вече за реалните резултати по опазването на този застрашен вид, постигнати в рамките на проекта“, заяви Еврокомисар Вела при срещата си с БДЗП. „Нека си пожелаем още по-голям ръст в популацията на царския орел, така че децата от това училище някой ден да могат да го видят като се разхождат сред природата“, допълни той. Еврокомисарят се подписа под снимка с надпис I love Nature и с образа на орлето Перун – първият царски орел със сателитен предавател у нас.

  

В рамките на 5-годишния LIFE проект (2009-2013 г.) чрез комплексни мерки, сред които обезопасяване на рискови електрически стълбове заедно с електроразпределителните дружества, охрана на гнезда, работа с фермери за опазване на местообитанията и запазване на европейския лалугер, включително чрез въвеждане на нови агроекологични мерки, предотвратяване на отравяне и бракониерски отстрел, работа с институциите за предотвратяване на престъпления срещу дивата природа, образователни и комуникационни дейности, БДЗП постигна значителни резултати при опазването на вида. За 5 години е постигнат ръст на популацията на царския орел с 20% - от 20 на 25 двойки. Една година след края на проекта, двойките са вече 26 и усилията на БДЗП за опазването на вида продължават.

Проектът бе награден с няколко престижни международни награди – Наградата Натура 2000 на Европейската комисия в категорията Природозащита и наградата за Добри практики на Renewable Grid Initiative за мерките по обезопасяване на електропреносната мрежа, съвместно с ЕВН България, с цел превенция на токови удари на царски орли. Един от членовете на екипа – Стойчо Стойчев бе отличен с наградата на Фондация Уитли, по-известна като „Зеления Оскар“, за работата му с местните общности в Югоизточна България за опазването на царския орел. Програма LIFE на ЕС включи проекта за опазване на царския орел и ловния сокол в краткия списък на най-успешните проекти по Програмата за 2014 г.

 

Допълнителна информация за гигантския графит:

Стенописът е висок 25 метра. Това е първия графит с кауза в България. Проектът и изработването му са дело на четирима млади художници, част от графити екипа 140идеи. Те реализираха проекта благотворително. За изработването му бяха необходими над 250 спрея и близо 100 л. боя. Художниците рисуваха цяла седмица при рекордно високи температури, използвайки няколко вида подемна техника. Вижте филм за създаването на графита „Да спасим царския орел“  

Вижте кратък отчет на проекта

ЕВРОКОМИСАРЯТ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА КАРМЕНУ ВЕЛА ПОСЕТИ ГИГАНТСКИЯ ГРАФИТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ НА 32 СОУ В СОФИЯ
Еврокомисар Кармену Вела пред графита на БДЗП, снимка: Кристина Камбурова
ЕВРОКОМИСАРЯТ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА КАРМЕНУ ВЕЛА ПОСЕТИ ГИГАНТСКИЯ ГРАФИТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ НА 32 СОУ В СОФИЯ
Еврокомисар Кармену Вела се подписва под снимка на царския орел Перун, снимка: Кристина Камбурова
ЕВРОКОМИСАРЯТ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА КАРМЕНУ ВЕЛА ПОСЕТИ ГИГАНТСКИЯ ГРАФИТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ НА 32 СОУ В СОФИЯ
Еврокомисар Кармену Вела разговаря с един от художниците, нарисували графита, снимка: Кристина Камбурова