Save the Raptors

Новини

Царски орел прострелян за втори път – този път фатално
04.03.2015

Царският орел Кралчо, който бе спасен преди малко повече от година след прострелване със съвместните усилия на БДЗП и Зелени Балкани, бе намерен убит на 28 февруари от екип на БДЗП в района на община Елхово. След направена рентгенографията в Центъра на Зелени Балкани бе установено, че в тялото на птицата има сачми.

Тъжната сага на Кралчо започна в края на януари 2014 г., когато служители на Община Свиленград намериха птицата в безпомощно състояние в района на с. Райкова могила. Тежко пострадалият орел бе транспортиран до Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, където ветеринарните доктори направиха и невъзможното, за да го спасят. Орелът беше със счупено крило и крак и 4 сачми в тялото. След много грижи, птицата успя да се възстанови и беше пусната в дивата природа на същото място, където бе открита. Преди това обаче на царския орел бе поставен сателитен предавател, предоставен от БДЗП, който да дава информация за неговите движения и местонахождение.

Орелът Кралчо не сформира двойка след инцидента, а остана да се скита сам. В края на февруари тази година предавателят на Кралчо започна да излъчва наземен сигнал, който обикновено е знак за това, че птицата е в беда и не се движи. Двама експерти на БДЗП посетиха мястото, от където бе последният GPS сигнал и откриха останки от птицата, както и нейния сателитен предавател. Тялото на мъртвия орел бе занесено в Центъра на Зелени Балкани, където бе направена рентгенография за установяване на причините за загиването. Открити бяха отново сачми от прострелване, които този път са станали причина за мъчителния край на птицата.

За случая са сезирани всички компетентни органи и се водят съответните действия за откриване на извършителя. Отстрелът на грабливи птици е криминално деяние, което според Наказателния кодекс на Република България, чл. 278, ал. Д, се наказва с глоба от 5 до 20 хиляди лева и лишаване от свобода до 5 години.  

Царският орел е една от най редките птици както в България, така и в световен мащаб. У нас са останали едва 25 двойки. Загиването на дори една птица, оказва драматично влияние върху националната популация на вида, тъй като представлява 4% от нея. Благодарение на над 20-годишната работа на БДЗП и останалите природозащитни организации за опазването му, популацията на царския орел бележи ръст в последните години, но видът е в списъка на световно застрашените видове на  Международния съюз за опазване на природата (IUCN). БДЗП осъществи 5-годишен проект, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз за опазване на царския орел и ловния сокол, в рамките на който благодарение на поредица от комплексни дейности бе отбелязан ръст от 20 на 25 двойки за последните 5 години. Поставени бяха сателитни предаватели на 25 млади птици и благодарение на проследяването им с модерната технология преди година бе констатиран и друг случай на прострелян от бракониер царски орел. Той бе открит в района на гр. Карнобат и по-късно загина от раните си. 

С подобни бракониерски дейности се посяга на един национален символ, какъвто е царският орел и се компрометират дългогодишните усилия на природозащитната общност за спасяването на вида в дивата природа в национален и световен мащаб. Този случай, както и регистрираните през миналата година случаи на простреляни други видове орли, включително морски орел, показват нуждата от промени в ловното законодателство, както и въвеждането на проверовъчни изпити за ловците от районите, където е регистриран отстрел на защитени видове.

Царски орел прострелян за втори път – този път фатално
Рентгенографията на царския орел Кралчо, снимка: Зелени Балкани
Царски орел прострелян за втори път – този път фатално
Загиналият царски орел, снимка: БДЗП
Царски орел прострелян за втори път – този път фатално
Откритият прострелян царски орел и неговият предавател, снимка: БДЗП