Save the Raptors

Новини

EVN България Електроразпределение стартира интернет-страница на проекта “Живот за царския орел”
29.09.2014

EVN България Електроразпределение стартира интернет страница на проекта “Живот за царския орел” (Life for safe grid). Неговата цел е да се намали смъртността при  царския орел (Aquila heliaca), причинявана от сблъсък с  електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“.

Сайтът на проекта www.lifeforsafegrid.bg e разработен от EVN България Електроразпределение съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). На него може да се види основна информация, свързана с проекта “Живот за царския орел” (Life for safe grid):

  • цели на проекта
  • данни за царския орел
  • изпълнени дейности от EVN България Електроразпределение по обезопасяване на стълбове от електроразпределителната мрежа
  • информация за програма LIFE+ на Европейската комисия и мрежата „Натура 2000“
  • дейности, които ще се осъществят в рамките на проекта: кабелиране (вкарване под земята) на въздушни електропроводи, изграждане на ПАС система (поставяне на изолирани кабели), монтиране на защитни изолации за птици, дейности по опазване на царския орел и др.
  • Допълнителна информация: фото- и видеогалерия, комуникационни дейности, семинари по проекта, документация и др.

Новият сайт www.lifeforsafegrid.bg е достъпен и чрез банер от страницата на EVN България – www.evn.bg. Информацията на www.lifeforsafegrid.bg предстои да бъде регулярно обновявана и допълвана в хода на реализацията на дейностите по проекта.

Проектът на EVN България Електроразпределение беше одобрен от Европейската комисия през месец юли 2013 г. С това дружеството стана първата инфраструктурна компания в страната, която реализира проект с финансиране по програмата LIFE+ на Европейската комисия. Проектът беше официално представен и стартиран през октомври 2013 г. Разработен е в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). В рамките на проекта ЕVN България Електроразпределение ще изпълни следните мерки:

  • Кабелиране (вкарване под земята) на електропроводи с обща дължина 45 км на територията на общините Елхово и Тополовград
  • изграждане на ПАС система на територията на община Харманли с обща дължина 15 км. ПАС системата представлява поставяне на изолирани кабели по цялата дължина на електропровода
  • поставяне на защитни изолации за защита на птици при общо 2740 стълба от мрежата.

Общата стойност на проекта е близо 4 млн. евро, като дейностите ще се изпълнят за срок от 5 години от 2013 г. до 2018 г.

Царският орел в защитен вид включен в Червената книга и в списъка на застрашените видове на Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN). В България са регистрирани общо 25 двойки от защитената птица, обитаващи основно региона на Сакар планина и Западна Странджа, които са част от лицензионната територия на EVN България.

EVN България Електроразпределение стартира интернет-страница на проекта “Живот за царския орел”