Save the Raptors

Новини

По-малко успешно излетели млади царски орли в сравнение с миналата година, отбелязва БДЗП
18.08.2014

За разлика от предходната година, 2014-та се оказа не толкова добра за царските орли в България. Началото на размножителния сезон започна добре, отбелязвайки максимум в броя на двойките – 26, както и абсолютен рекорд в загнездилите двойки - 24. Общо 30 малки се излюпиха успешно, само с 4 по-малко от рекорда през миналата година. Две от двойките отново имаха по 3 малки.

За съжаление доброто начало бе последвано от множество трагични инциденти, дължащи се основно на екстремните климатични условия тази година. Три гнезда бяха разрушени в следствие на силните бури, довеждайки до загубата на 4 малки орлета. Вероятно още 3 малки са станали жертва на необичайно тежките метеорологични условия.

Загубата щеше да бъде още по-голяма, ако не беше своевременната реакция на доброволците на БДЗП и Зелени Балкани, които охраняват част от гнездата на царски орли. Благодарение на своевременната реакция на природозащитниците общо 3 малки орлета бяха спасени и в последствие излетяха успешно от гнездата.

Обобщените данни за този гнездови сезон показват 23 излетели малки или 0.96 среден гнездови успех. За сравнение в Европейска Турция, където гнездата също се наблюдават от експертите на БДЗП, средният гнездови успех е 1.19, а броят на излетелите малки - 32.

По-малко успешно излетели млади царски орли в сравнение с миналата година, отбелязва БДЗП
Млади царски орли в гнездото им, снимка: Димитър Демерджиев