Save the Raptors

Новини

Първият за България LIFE проект приключи успешно
09.07.2014

Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ приключи успешно. Това бе първия проект, финансиран от Програма LIFE на Европейския съюз в България. Фокусът му бе върху опазването на два световно застрашени вида – царски орел и ловен сокол и техните местообитания. Проектът бе реализиран в периода 2009–2013 г. в 10 проектни територии в България.

На 8 юли 2014 г. Дирекцията за Околна среда на Европейската комисия изпрати официално писмо, в което информира БДЗП, че приема финалния отчет на проекта и оценява високо резултатите от него. В писмото от ръководителя на Дирекция „LIFE Nature“ Анджело Салси, се казва: „Радостен съм да отбележа ръста в размножителния успех и повечето оцеляващи млади царски орли в резултат на работата по проекта. Обнадежден съм от стабилното увеличение на размножаващите се двойки в България“. Идентифицирането на токовите удари като основна причина за смъртността при младите царски орли е оценено като много важна крачка и се подкрепят допълнителните усилия на екипа за разрешаването на този проблем, довели и до реализирането на нов проект, съвместно с електроразпределителното дружество EVN България – LIFE for Safe Grid. Анджело Салси поздравява БДЗП за заслужената награда „Натура 2000“, връчена от Европейската комисия отново за опазването на царския орел и обезопасяването на ел. стълбове в Югоизточна България.

„Отбелязвам със задоволство успехите ви в областта на агроекологията и подобряването на агроекологичните мерки, които успяхте да създадете в рамките на проекта (вкл. създаването на специална Мярка за царския орел) и ви окуражавам да продължите работата си с фермерите“, се казва още в писмото. Работата с ключовите заинтересовани страни и доброволците, комуникационните дейности и широкото медийно отразяване също са споменати като пример за дейности с отлично качество. Като забележителни постижения се отбелязват създаването на гигантския графит с царски орел в центъра на София и излъчването на ТВ клип в националния ефир на най-гледаната телевизия. Специално внимание се отделя и на успехите на проекта в работата по предотвратяване на престъпления срещу дивата природа и работата със съответните институции, като се отбелязва, че Европейската комисия препоръчва тези дейности да бъдат продължени. Висока оценка е дадена и на техническото и финансово управление на проекта, което е окачествено като ефективно и изрядно. Като финал Анджело Салси споделя, че е радостен, че първият за България LIFE проект е доказал, че може да служи като проект за пример.

В момента БДЗП работи по още 7 проекта, финансирани от Програма LIFE+ на ЕК. БДЗП е основен бенефициент по проектите LIFE+ „Живот за Бургаските езера“, LIFE+ „Помощ за египетския лешояд“ и LIFE+ „Безопасно място за червеногушата гъска“ и е партньор по проектите LIFE+ „Солта на живота“, LIFE+ „Живот за царския орел“/ Safe Grid, LIFE+ „Бъдеще за ловния сокол“ и LIFE+ „Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска“.

Първият за България LIFE проект приключи успешно
Царски орел, снимка: Светослав Спасов