Save the Raptors

Новини

Нови гнезда на царски орел открити в Европейска Турция
07.05.2014

Три нови гнезда на царски орел (Aquila heliaca) бяха открити в Европейска Турция. Едното е на новосформирана двойка, а другите две са в територии, където до момента не е провеждан мониторинг. С новооткритите гнезда броят на известните територии, заемани от царски орли в южната ни съседка достигна 35. Мониторингът на всички известни територии установи, че 31 от гнездата са заети, а в 27 от тях птиците мътят. Две от двойките са преместили гнездата си на нови места.

За съжаление освен добрите новини, бяха установени и възникнали сериозни заплахи: при две двойки дърветата с гнездата са били отсечени, като при едната, сечта  извършена броени дни преди посещението на екипа. В близост до две от гнездата са изградени ветро-енергийни паркове, като в единия случай 18 турбини са монтирани само на 300 м от гнездото на царския орел.

Интересно наблюдение бе и регистрирането на размножаващ се царски орел с леуцизъм. Това е широко застъпена мутация, която води до частична или пълна липса на двата типа меланини в перата (и кожата) на птиците. Птицата е възрастна, но поради избледняването, изглежда като в преходно оперение. При грабливите птици и особено при царският орел леуцизмът е изключително рядко явление.

По време на проучванията бяха посетени повечето от известните колонии на белошипа ветрушка (Falco naumanni) и две територии на египетски лешояд (Neophron percnopterus), известни за Европейска Турция. Бе регистрирано, че част от гнездящите ветрушки са се преместили в съседни  села, като не бе установено изчезване на колония. В една от колониите бе отчетен максимум птици, наброяващи над 100 индивида. В известната от 2008 г . територия на египетски лешояди птиците за пръв път не бяха регистрирани. В съседната територия, двойката египетски лешояди облиташе района.

Нови гнезда на царски орел открити в Европейска Турция
Отсеченото дърво с гнездо на царски орел в Европейска Турция
Нови гнезда на царски орел открити в Европейска Турция
Новото гнездо в Европейска Турция
Нови гнезда на царски орел открити в Европейска Турция
Царски орел с леуцизъм
Нови гнезда на царски орел открити в Европейска Турция
Царски орел с леуцизъм
Нови гнезда на царски орел открити в Европейска Турция
Царски орел с леуцизъм
Нови гнезда на царски орел открити в Европейска Турция
Царски орел с леуцизъм