Новини

Новo гнездо на царски орел откритo в България
10.04.2014

Неизвестно до момента гнездо на редкия царски орли бе открито в Стара планина. Касае се за двойка, вероятно съществуваща от десетилетия, останала до момента неизвестна. Като доказателство за това привеждаме няколко факта: в района има отделни наблюдения на птици още отпреди 10-15 години; експертите на БДЗП установиха много старо гнездо на двойката, което в момента не е активно, но по размерите му съдим, че птиците са гнездили години наред в него; двойката е от абсолютно възрастни птици.

В момента орлите гнездят в ново гнездо, което се намира на 60 метра от старото. Вероятно са се размножавали и миналата година в новото гнездо. Районът изобилства от лалугери, с които орлите се изхранват.

Много важен е фактът, че откритата двойка принадлежи към т. нар. „планински еко-тип популация” на царския орел. След изчезването преди 5 години на едната от двете известни двойки, гнездящи в Средна гора и изчезването преди 10 години на единствената известна двойка в Източни Родопи, от планинската популация на царският орел бе останала само една известна двойка. Направеното откритие дава надежда, че съществуват и други двойки, които не са открити до момента и че планинската популация на вида няма да изчезне от България.

Новата двойка бе открита от експертите по грабливи птици от БДЗП д-р Димитър Демерджиев и Добромир Добрев. Това стана възможно благодарение на наблюдение на доброволците Иван Пандъков и Пенчо Пандъков, които дадоха много ценни сведения и по този начин помогнаха за локализиране на гнездото на редкия вид, за което им изказваме специални благодарности.

Към момента в България 25 територии са заети от двойки царски орли, като в 19 от тях птиците мътят. Надяваме се, че и останалите двойки ще снесат яйца и ще пристъпят към размножаване.


За повече информация:
д-р Димитър Демерджиев
отговорник по опазване на хищните птици
0878599376, dimitar.demerdzhiev@bspb.org

Новo гнездо на царски орел откритo в България
Новооткритото гнездо на царски орли в Стара планина, автор: Добромир Добрев