Новини

Стартира информационна кампания за актуализирания План за управление на Национален парк "Централен Балкан”
12.02.2014

Информационна кампания за представяне на актуализирания План за управление на Национален парк „Централен Балкан” (НПЦБ), стартира следващата седмица. Екипът, разработващ Проектоплана  и Дирекцията на парка, инициират широкото му обсъждане с всички заинтересовани страни – местните жители и институции около територията на парка, държавни институции, неправителствени организации и др.

През следващата седмица започват приемни за запознаване на местната общественост с актуализирания План за управление. В повечето от населените места около парка, екипът, разработващ Плана и служители на Дирекцията на НПЦБ ще се срещнат със заинтересованите граждани.

Проектопланът и приложенията към него могат да се изтеглят от сайта на Българска фондация Биоразнообразие (която е участник в Гражданско дружество „Централен Балкан“, което актуализира ПУ), както и в сайта на Национален парк Централен Балкан. Хартиени копия могат да бъдат намерени в офисите на Дирекцията на НПЦБ около парка – Габрово, Троян, Априлци, Павел баня, Калофер, Сопот и Рибарица. Писмени предложения и препоръки се приемат в „пощенски кутии“, разположени във всички кметства около Парка.

Общественото обсъждане ще се проведе в началото на март 2014 г. в Габрово и ще даде възможност на всеки гражданин, всяка институция и организация да се включат и да представят свои предложения. Екипът, разработващ Проектоплана, ще отговори на всички постъпили становища.

Изпращайте мнения на:
Гражданско дружество „Централен Балкан”
София 1202, ул. Веслец 39-41, ап. 11
e-mail: bbf@biodiversity.bg

Стартира информационна кампания за актуализирания План за управление на Национален парк
Централен Балкан, снимка: Нели Олова