Новини

Пореден случай на прострелян световно застрашен вид – царски орел
31.01.2014

На 27 януари 2014 г. в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“, постъпва прострелян царски орел. Направената рентгенография установява наличието на 4 сачми в тялото на птицата. Орелът е намерен от служители на Община Свиленград в безпомощно състояние в района на с. Райкова могила, Свиленградско. Става дума за орел, част от една от малкото двойки, обитаващи  Сакар.

Царският орел е една от най редките птици както в България, така и в световен мащаб. У нас са останали едва 25 двойки. Загиването на дори една птица, оказва драматично влияние върху националната популация на вида, тъй като представлява 4% от нея. Благодарение на над 20-годишната работа на БДЗП и останалите природозащитни организации за опазването му, популацията на царския орел бележи ръст в последните години, но видът е в списъка на световно застрашените видове на  Международния съюз за опазване на природата (IUCN). БДЗП осъществи 5-годишен проект, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз за опазване на царския орел и ловния сокол, в рамките на който благодарение на поредица от комплексни дейности бе отбелязан ръст от 20 на 25 двойки за последните 5 години. Поставени бяха сателитни предаватели на 25 млади птици и благодарение на проследяването им с модерната технология преди година бе констатиран и друг случай на прострелян от бракониер царски орел. Той бе открит в района на гр. Карнобат и по-късно загина от раните си.

С подобни бракониерски дейности се посяга на един национален символ, какъвто е царският орел и се компрометират дългогодишните усилия на природозащитната общност за спасяването на вида в дивата природа в национален и световен мащаб.

Програмата за развитие на селските райони осигурява финансиране за фермерите по специална мярка за районите, в които се среща царския орел. Изчезването на двойки царски орли може да компрометира мярката и да доведе също до загуба на средства за местните хора.

Колегите ни от „Зелени Балкани“ съобщиха и за друг подобен бракониерски акт от преди седмица, при който отново в Сакар бе прострелян друг рядък вид, чиято численост в България е само около 30 двойки – морски орел. Птицата не успя да се пребори за живота си, въпреки усилията на специалистите в Спасителния център и загина мъчително.

За случаите са сезирани всички компетентни органи и се водят съответните действия за откриване на извършителя. Отстрелът на грабливи птици е криминално деяние, вписано в Наказателния кодекс, чл. 278, ал. Д. Наказанието за подобно деяние е глоба от 5 до 20 хиляди лева и лишаване от свобода до 5 години.  

Тези два фрапиращи случая са само върхът на айсберга. Отстрелът на защитени видове се оказва масова практика. Спред данни на „Зелени Балкани” десетки птици от защитени видове, постъпват в Спасителния център със сачми в телата си всяка година. Много от тях в последствие умират. При работа си на терен експертите на БДЗП също нерядко попадат на простреляни защитени птици. Необходими са спешни мерки за подобряване на ловното законодатеслтво с цел повишаване на познанията на ловците за защитените видове и засилване на контрола.

Пореден случай на прострелян световно застрашен вид – царски орел
Царски орел, снимка: Стоян Николов