Новини

Успешно приключи кампанията на магазини Стената за набиране на средства за охрана на гнездо на царски орел
08.01.2014

С началото на Новата 2014-та година Магазини Стената обявиха успешното приключване на кампанията за набиране на 5000 лв. за охрана на гнездо на царски орел. Средствата ще бъдат дарени на БДЗП, за да организира охраната на гнездо, заплашено от човешко безпокойство и по този начин да подпомогне опазването на световно застрашения вид у нас. Царският орел е една от най-редките и застрашени птици у нас и в световен мащаб. В България са останали едва 25 двойки.

През последните 5 години БДЗП охраняваше средно 6 гнезда на царски орли годишно в рамките на проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”, финансиран от ЕС. В резултат на това броят на успешно излетелите от гнездата малки се увеличи с 30%.

Близо 5000 души се включиха в кампанията за набиране на средства, като закупувайки стоки от магазини Стената, допринесоха и за благородната природозащитна кауза. БДЗП благодари на Стената и на всички техни клиенти, допринесли за набирането на средствата!

Успешно приключи кампанията на магазини Стената за набиране на средства за охрана на гнездо на царски орел