Новини

EVN България и Българското дружество за защита на птиците стартират нов проект за опазване на царския орел
08.10.2013

Проектът е по програма LIFE+ на Европейската комисия и включва мерки за обезопасяване на електроразпределителната мрежа в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в общините Елхово, Тополовград, Харманли и Свиленград

Днес, 8 октомври 2013 г., в Пловдив EVN България Електроразпределение и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) подписаха партньорско споразумение, с което дадоха официален старт на проекта „Life for safe grid“, финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия. Целта на проекта е опазване популацията на застрашения вид – царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електроразпределителната мрежа.

Проектът на EVN България Електроразпределение, разработен в партньорство с БДЗП, получи одобрение от Европейската комисия през месец юли 2013 г., с което дружеството стана първата инфраструктурна компания в България, която реализира проект с финансиране по програмата LIFE+. EVN България Електроразпределение е координиращ бенефициент по проекта, който е на обща стойност 8 милиона лева. Планираният срок за изпълнение на дейностите е в периода 2013 – 2018 г.

Сред планираните от компанията приоритетни дейности по проекта са мерки за обезопасяване на електроразпределителната мрежа, които ще се изпълнят предимно в защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000:

•    кабелиране под земята на електропроводи на територията на общините Елхово и Тополовград с обща дължина 45 км
•    изграждане на противоаварийна система по електропровод с дължина 15 км на територията на общините Харманли и Свиленград
•    поставяне на защитни изолации за защита на птици при общо 2740 стълба от мрежата

Освен като превенция срещу контакт между птиците и мрежата, проектът ще подобри  сигурността на снабдяването на клиентите в посочените общини и ще намали вероятността от аварии.  

Проектът на EVN България продължава партньорството на компанията с БДЗП, по опазване на птиците, включващо проекти като „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” и „Живот за Бургаските езера”. Последният приключва през декември 2013 г., като в неговите рамки EVN България обезопаси с изолации над 560 стълба от електроразпределителна мрежа. Допълнително и през тази година EVN България продължи своята кампания за поставяне на обезопасителни платформи за щъркелови гнезда. Общият брой на поставените платформи от началото на инициативата през 2009 до края на 2012 г. възлиза на 1125.

Царският орел в защитен вид включен в Червената книга и в списъка на застрашените видове на Международният съюз за защита на природата и природните ресурси. В България са регистрирани общо 24 двойки от защитената птица, основно региона на Сакар и Западна Странджа, които са част от лицензионната територия на EVN България.   
 
Програмата LIFE+ финансира проекти, които допринасят за развитието и прилагането на политиката и законодателството в областта на околната среда. Главната цел е да допринася за развитието на политиките на Европейския съюз за околна среда, включително интегрирането им в други политики, допринасяйки за устойчиво развитие.За контакти:    
Петър Костадинов
м +359 882 83 21 74
petar.kostadinov@evn.bg    

Крум Косев
м +359 882 83 49 72
krum.kosev@evn.bg

Светослав Спасов
м +359 878 59 93 70
svetoslav.spasov@bspb.org
 

EVN България и Българското дружество за защита на птиците стартират нов проект за опазване на царския орел
Подписване на споразумение по съвместния проект от г-н Роналд Брехелмахер, главен изпълнителен директор „Мрежи“ в EVN България Електроразпределение и г-жа Нада Тошева, изпълнителен директор на БДЗП.