Новини

По-малко успешно излетели млади царски орли в сравнение с миналата година, отбелязва БДЗП
18.08.2014 г.

За разлика от предходната година, 2014-та се оказа не толкова добра за царските орли в България. Началото на размножителния сезон започна добре, отбелязвайки максимум в броя на двойките – 26, както и абсолютен рекорд в загнездилите двойки - 24. Общо 30 малки се излюпиха успешно, само с 4 по-малко от рекорда през миналата година. Две от двойките отново имаха по 3 малки.

За съжаление доброто начало бе последвано от множество трагични инциденти, дължащи се основно на екстремните климатични условия тази година. Три гнезда бяха разрушени в следствие на силните бури, довеждайки до загубата на 4 малки орлета. Вероятно още 3 малки са станали жертва на необичайно тежките метеорологични условия.

Загубата щеше да бъде още по-голяма, ако не беше своевременната реакция на доброволците на БДЗП и Зелени Балкани, които охраняват част от гнездата на царски орли. Благодарение на своевременната реакция на природозащитниците общо 3 малки орлета бяха спасени и в последствие излетяха успешно от гнездата.

Обобщените данни за този гнездови сезон показват 23 излетели малки или 0.96 среден гнездови ...

Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в Бъл ...
Първата инстанция на Наказателния съд на Източна Фландрия (Подразделение Гент) в Белгия се произнесе на 27 юни 2014 г. с решение по важен случай ...
Най-бързо изчезващата хищна птица в Европа – египетският лешояд се нуждае от вашата помощ! Той има нужда от Пазители, които да му помогнат ...
На 11 юни 2014 г. (сряда) в гр. Стара Загора EVN България Електроразпределение проведе обучителен семинар по проект „Живот за царс ...