Новини

Британски гражданин с условна присъда и глоба от 5 000 лв.  за кражба на яйца на световно застрашени птици
22.10.2014 г.

В Бургаския окръжен съд днес се гледа дело срещу британския гражданин Ян Фредрик Рос, обвинен в унищожаване на екземпляри от защитени видове птици и по-специално яйцата им, който той ограбвал от гнездата и събирал в своята лична колекция. Обвинителният акт бе внесен от Бургаската окръжна прокуратура след близо 3-годишнно съдебно разследване.

Делото приключи за по-малко от 40 минути с извънсъдебно споразумение. Ян Рос получи 6-месечна условна присъда и глоба от 5 000 лв. Британецът бе обвинен по две престъпления:

  • По закона за защитените територии – за унищожаване на екземпляри от защитени видове (яйцата им), сред които земеродно рибарче, градинска овесарка, кафявокрил огърличник, голямо черноглаво коприварче, както и препарирани защитени видове сред които малък ястреб и обикновен мишелов. Присъдата е на основание чл. 278 г, ал. 1 от Наказателния кодекс на Република България;

 

  • За задържане на екземпляри (яйца) от вид под специален режим на защита – белоглав лешояд. Това е изключително рядък вид птица, който е бил на ръба на изчезването и след дългогодишни усилия на природозащитниците в България, днес са известни 60 двойки.
...

EVN България Електроразпределение стартира интернет страница на проекта “Живот за царския орел” (Life for safe grid) ...
За разлика от предходната година, 2014-та се оказа не толкова добра за царските орли в България. Началото на размно ...
Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в Бъл ...
Първата инстанция на Наказателния съд на Източна Фландрия (Подразделение Гент) в Белгия се произнесе на 27 юни 2014 г. с решение по важен случай ...