Новини

EVN България Електроразпределение стартира интернет-страница на проекта “Живот за царския орел”
29.09.2014 г.

EVN България Електроразпределение стартира интернет страница на проекта “Живот за царския орел” (Life for safe grid). Неговата цел е да се намали смъртността при  царския орел (Aquila heliaca), причинявана от сблъсък с  електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“.

Сайтът на проекта www.lifeforsafegrid.bg e разработен от EVN България Електроразпределение съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). На него може да се види основна информация, свързана с проекта “Живот за царския орел” (Life for safe grid):

  • цели на проекта
  • данни за царския орел
  • изпълнени дейности от EVN България Електроразпределение по обезопасяване на стълбове от електроразпределителната мрежа
  • информация за програма LIFE+ на Европейската комисия и мрежата „Натура 2000“
  • дейности, които ще се осъществят в рамките на проекта: кабелиране (вкарване под земята) на въздушни електропроводи, изграждане на ПАС система (поставяне на изолирани кабели), монтиране на защитни изолации за птици, дейности по опазване на ...

За разлика от предходната година, 2014-та се оказа не толкова добра за царските орли в България. Началото на размно ...
Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в Бъл ...
Първата инстанция на Наказателния съд на Източна Фландрия (Подразделение Гент) в Белгия се произнесе на 27 юни 2014 г. с решение по важен случай ...
Най-бързо изчезващата хищна птица в Европа – египетският лешояд се нуждае от вашата помощ! Той има нужда от Пазители, които да му помогнат ...