Новини

Новo гнездо на царски орел откритo в България
10.04.2014 г.

Неизвестно до момента гнездо на редкия царски орли бе открито в Стара планина. Касае се за двойка, вероятно съществуваща от десетилетия, останала до момента неизвестна. Като доказателство за това привеждаме няколко факта: в района има отделни наблюдения на птици още отпреди 10-15 години; експертите на БДЗП установиха много старо гнездо на двойката, което в момента не е активно, но по размерите му съдим, че птиците са гнездили години наред в него; двойката е от абсолютно възрастни птици.

В момента орлите гнездят в ново гнездо, което се намира на 60 метра от старото. Вероятно са се размножавали и миналата година в новото гнездо. Районът изобилства от лалугери, с които орлите се изхранват.

Много важен е фактът, че откритата двойка принадлежи към т. нар. „планински еко-тип популация” на царския орел. След изчезването преди 5 години на едната от двете известни двойки, гнездящи в Средна гора и изчезването преди 10 години на единствената известна двойка в Източни Родопи, от планинската популация на царският орел бе останала само една известна двойка. Направеното откритие дава надежда, че съществуват и други двойки, които не са открити до момента и че планинската популация на вида няма д ...

Информационна кампания за представяне на актуализирания План за управление на Национален парк „Централен Балкан” (НПЦБ), стартира сл ...
На 27 януари 2014 г. в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“, постъпва прострелян царски орел. Направената рентгено ...
Сътрудници на EVN България от КЕЦ Свиленград обезопасиха 13 стълба от електроразпределителната мрежа в района на защитена зона „Сакар&ldqu ...