Новини

Първият за България LIFE проект приключи успешно
09.07.2014 г.

Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ приключи успешно. Това бе първия проект, финансиран от Програма LIFE на Европейския съюз в България. Фокусът му бе върху опазването на два световно застрашени вида – царски орел и ловен сокол и техните местообитания. Проектът бе реализиран в периода 2009–2013 г. в 10 проектни територии в България.

На 8 юли 2014 г. Дирекцията за Околна среда на Европейската комисия изпрати официално писмо, в което информира БДЗП, че приема финалния отчет на проекта и оценява високо резултатите от него. В писмото от ръководителя на Дирекция „LIFE Nature“ Анджело Салси, се казва: „Радостен съм да отбележа ръста в размножителния успех и повечето оцеляващи млади царски орли в резултат на работата по проекта. Обнадежден съм от стабилното увеличение на размножаващите се двойки в България“. Идентифицирането на токовите удари като основна причина за смъртността при младите царски орли е оценено като много важна крачка и се подкрепят допълнителните усилия на екипа за разрешаването на този проблем, довели и до реализирането ...

Първата инстанция на Наказателния съд на Източна Фландрия (Подразделение Гент) в Белгия се произнесе на 27 юни 2014 г. с решение по важен случай ...
Най-бързо изчезващата хищна птица в Европа – египетският лешояд се нуждае от вашата помощ! Той има нужда от Пазители, които да му помогнат ...
На 11 юни 2014 г. (сряда) в гр. Стара Загора EVN България Електроразпределение проведе обучителен семинар по проект „Живот за царс ...
И тази година летните бури  създадоха главоболия на царските орли. Вятърът в околностите на защитена зона „Каменски баир“ беше ...