Новини

Проведе се обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на европейския лалугер в България
01.03.2018 г.

На 27 февруари в Националния природонаучен музей в София Българското дружество за зашита на птиците организира обществено обсъждане на „Национален план за действие за опазване на европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2018 – 2027“. Представянето на плана бе направено от д-р Йордан Кошев, водещ експерт по вида в България.

На срещата присъстваха представители на научни и природозащитни организации с опит в опазването на европейския лалугер - ИАОС към МОСВ, ДНП „Централен Балкан“, ДПП „Витоша“, ДНП "Рила",  Биологическия факултет на Софийския университет „Се. Климент Охридски“, ИБЕИ-БАН, НПНМ-БАН, БДЗП, Зелени Балкани и WWF България. По време на обсъждането бяха направени много общи бележки по плана, както и конкретни препоръки за подобряване на частта с дейностите и мерките за опазване на вида.

Много от поканените и заявили желание за участие от други градове на успяха да дойдат, заради  снеговалежа и лошите пътни условия, но те, както и всички други заинтересовани лица могат да изпращат коментарите по плана до 12.03.2018 г. на

Уважаеми дами и господа, Българско дружество за защита на птиците Ви кани на обществено обсъждане на „Национален план за ...
Между 15 ноември и 15 декември 2017 г. екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя з ...
През 2017 г. 23 от двойките царски орли загнездиха през пролетта като 28 малки успешно излетяха от гнездата си. Гнездовият успе ...
Приключи конкурсът за снимка „По следите на орела“, организиран от БДЗП в рамките на кампанията „За да има орли“.   ...